Kdo jsme

Projekt #darujsrdce realizuje nezisková organizace Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Foto: © Petr Vrabec

Daruj srdce je projekt Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jehož cílem je zapojování mladých lidí do občanské společnosti. Chceme jim přiblížit neziskový sektor a jeho fungování a ukázat jim, jaké možnosti pomoci druhým nabízí.

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat.

Na koho se můžeš obrátit:

Kateřina Kubínová Koordinátorka projektu

E-mail: kubinova@vdv.cz
Telefon: (+420) 606 753 125