Minulé ročníky

Děti s těžkým zdravotním postižením, lidé s duševním onemocněním, dlouhodobě nemocní… Podívejte se, komu studenti v rámci výzvy #darujsrdce v roce 2020 pomohli.

Pomoc nevyléčitelně nemocným

Domácí hospic Křídla ze Sedlčan získal díky studentkám gymnázia polohovací lůžko pro nevyléčitelně nemocné pacienty. „Jsme moc rádi, že se nám takový dobrý skutek podařil, lůžko je opravdu velkou pomocí. Uvědomili jsme si, jak náročnou práci hospic vykonává, a s velkou úctou vnímáme pomoc, kterou hospic poskytuje.“

Členové týmu: Helena Kosařová, Jana Stiborová, Monika Doubravová, Leontýna Zoulová, Anna Chmelařová, Martina Kaprálová, Magdaléna Machovská, Lucie Procházková (GOA Sedlčany)

Podpora aktivit pro seniory

Studentky gymnázia podpořily Diakonii Valašské Meziříčí, která finanční příspěvek využila na doplnění výbavy kuchyňky sloužící seniorům. „Kromě běžného kuchyňského vybavení bylo zakoupeno i vybavení speciální – domácí pekárna, strojek na nudle, palačinkovač nebo sušička na ovoce. Domov už tak stihl provonět guláš, bramboráky, vývar s domácími nudlemi, koblihy, jidáše, frgály a mnoho dalšího.“

Členové týmu: Natálie Šubrtová, Karolína Divoká, Barbora Divoká (Masarykovo gymnázium Vsetín)

Pracovní terapie lidí s duševním onemocněním

Gymnazisté z Hořic pomohli organizaci Naše Ulita, která podporuje lidi s duševním onemocněním a umožňuje jim rozvíjet jejich pracovní a sociální schopnosti. Příspěvek z projektu pomohl s nákupem výtvarných materiálů, vybavení do keramické dílny a proškolením pracovníků.

Členové týmu: Štěpán Melichar, Filip Prokůpek, Petra Konečná, Hana Vaculová (Hořické gymnázium)

Podpora dětí se zdravotním znevýhodněním

Studentky z Českých Budějovic podpořily Centrum Bazalka, které pomáhá rodinám s péčí o děti s těžkým zdravotním postižením. „Ze získaného příspěvku byly zakoupeny dva iPady, které nabízí speciální aplikace pro řečový rozvoj, pro alternativní komunikaci pro nemluvící klienty a zejména aplikace podporující strukturu a vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra.“

Členové týmu: Lucie Jankovská, Monika Jankovská, Alžběta Bělohlavová (Gymnázium J. V. Jirsíka v Českých Budějovicích)

Cvičení pro lidi se zdravotním znevýhodněním

Studentky z Pardubic pomohly získat finanční podporu pro organizaci Křižovatka handicap centrum, která podporuje lidi s tělesným a kombinovaným postižením. Příspěvek byl použit na nákup kompenzačních pomůcek do cvičebny. „Náš tým se byl podívat, jak využívají v Křižovatce pomůcky pro balanční cvičení. Sledovaly jsme cvičení klienta a nakonec jsme měly možnost si to i na vlastní kůži vyzkoušet. S terapeutkou jsme si povídaly, jak pomůcky pomáhají a jak zlepšují život jejich klientů.

Členové týmu: Kristýna Macháčková, Anna Komárková, Veronika Kopecká (Střední zdravotnická škola Pardubice)

Vybavení mobilního hospice

Finanční příspěvek získaný díky studentům z mezinárodního gymnázia v Ostravě pomohl mobilnímu hospici Ondrášek. Hospic zajišťuje podporu a pomoc nevyléčitelně nemocným dětem i dospělým a také jejich rodinám. Příspěvek byl použit na nákup zdravotního materiálu, který je v domácnostech dlouhodobě nemocných každodenně využíván.

Členové týmu: Bořek Pavuk, Šimon Mališ, Adam Branný, Přemysl Pohl (1st International School of Ostrava)

Pomoc lidem s duševním onemocněním

Druhý projekt studentů z mezinárodního gymnázia v Ostravě pomohl organizaci Spirála Ostrava, která poskytuje sociální služby pro lidi s dlouhodobým duševním onemocněním. Příspěvek byl použit na rekonstrukci nových prostor, které v budoucnosti budou sloužit jako komunitní klub a komunitní dílna klientů organizace.

Členové týmu: Tereza Dejčíková, Adéla Vontorová, Men Lai Hong, Lucie Bayerová, Ráchel Stojkovová (1st International School of Ostrava )

Podpora dobrovolnických aktivit

Studenti gymnázia podpořili dobrovolnickou organizaci ADRA Ostrava. Organizace propojuje lidí, kteří chtějí pomáhat, se světem těch, kteří pomoc potřebují. Dobrovolníci navštěvují nemocné či osamělé lidi v jejich domácnostech, ve zdravotnických či sociálních zařízeních. Příspěvek byl použit na vybavení školící místnosti, která slouží pro setkávání s dobrovolníky - probíhají v ní pohovory a pravidelná školení.

Členové týmu: Klára Nováková, Barbora Říhová, David Baďura (Gymnázium Olgy Havlové Ostrava)

Zvelebení prostor poradny

Studenti odborného učiliště podpořili spolek Educante Kyjov, který poskytuje poradenství pečujícím o své blízké se zdravotním znevýhodněním. Finanční podpora v rámci projektu byla využita na vymalování prostor organizace a na obnovu vnitřního vybavení. Studenti přiložili ruku k dílu a v rámci své praxe pomohli jak s malováním, tak s úklidem.

Podívejte se na reportáž o pomoci studentů

Členové týmu: Monika Rešková, Sabina Danielová, Petra Konečná, Hana Vaculová (SOU Kyjov)

Terapeutická dílna pro lidi s mentálním postižením

Finanční podpora zprostředkovaná studenty gymnázia pomohla organizaci Benediktus z Chotěboře, která pečuje o lidi s mentálním postižením. Organizace provozuje chráněné bydlení, chráněné dílny a centrum denních služeb. Finanční podpora byla využita na vybavení nové terapeutické dílny, ve kterých lidé s mentálním postižením získávají pracovní návyky a dovednosti pro lepší uplatnění na trhu práce.

Členové týmu: Aneta Bártová, Dominika Trtíková, Barbora Uchytilová (Gymnázium Chotěboř)